Møte med statens Vegvesen Distriktskontor 5. juni 2007

Desse deltok. Jarle Støylen, Jostein Korsnes, Svein Solbjørg, Ragnhild Vestre, Håvard Parr Dimmen, Jan Stavik, Marit Due Langaas, Terje Lindstad.

1) Jarle og Jostein presenterte selskapet. Status og ståstad.

2) Panelet kommenterte tala som vi hadde med i reknestykket

3) Svein Solbjørg skisserte ein veg framover. Jan Stavik førebur ei sak til samferdselautvalet i oktober og vidare til fylkestinget i desember. (Vil her vise til finasieringa som selskapet har lagd til grunn.)

4) På spørsmål frå selskapet om : a) kven er utbyggjar, vart det opplyst at dette er ein fylkesveg, dvs fylket bygg vegen og statens vegvesen bygg for dei. Men selskapet skal stå for finansieringa av vegen b) bør vi starte reguleringsplan arbeidet? Det kunne vi godt gjere, men først få inn sikrare data på sjøbotnen. Slik at ein kan få til ein trase med rimeleg sikker kostnad.

Møte med Statens Vegvesen den 29. mars 2007