Møte med Finansdepartementet 2006

Sande Fastlandssamband as var tysdag den 22. august 2006 på møte saman med Stad Skipstunnel i finansdepartementet. Målet med møtet var å få skipstunnellen inn i statsbudsjettet for neste år. Signal derifrå er at denne må inn på nasjonal transportplan under " hamner og farleder" før den kan få finansiering. For Sande Fastlandssamband var målet å overta steinmassane frå tunnelen. Dette ville ein så bruke i fyllinga mellom Kvamsøy og Voksa.

Generalforsamling i Sande Fastlandssamband 2022