Generalforssamling i Sande Fastlandssamband 2017

Generalforsamling vert torsdag 7.juni 2018 kl 17:30

Møtet er i første rekke for aksjonærane, men er opent også for andre som er oppteken av samfunnsutvikling.

Generalforsamlinga skal i hovudsak handle om selskapet si økonomiske drift ov val av styremedlemar. Årsmeldinga er kort, men her bør generalforsamlinga kunne etterspøre framdrifta av selskapet.

Punkt 5 i generalforsamlinga handlar om arbeidet no og vidare framover. Vi har fått leiar i samferdselsutvalet til å orientere oss om prosessen for sjølvfinansiering. kanskje vil også fleire fylkespolitikkarar møte.

Generalforsamling i Sande Fastlandssamband 2016