Generalforsamling i Sande Fastlandssamband 2021

Sande rådhus 24.mars kl 17:45

1 Konstituering

2 Årsmelding

3 Rekneskap

4 val

5 Emisjon

6 Endring av vedtektene

7 orientering og drift framover

Generalforsamling i Sande Fastlandssamband 2020