Generalforsamling i Sande Fastlandssamband 2015

Generalforsamling på Kvamsøy skule måndag 2. mai 2016

Generalforsamling. med vanlege årsmøtesaker

Etter ordinær generalforsamling , vil vi orientere om det som er nytt så langt.

Kommunedelplan

kommunedelplanen for Sande Fastlandssamband as er vedteken

Både Sande kommune og Vanylven kommune har vedteke kommuneplan for Sande fastlandsasamband as. Neste og siste skritt på vegen er reguleringsplan. Denne plar ta to år å utarbeide. Deretter er det vedtak om oppstarting som står for tur....


Vedtak Sande og Vanylven

Generalforsamling i Sandefastlandssamband 2014