Generalforsamling for 2008

Torsdag 25. juni 2009 kl 17.30 på Åram skule

Saker:

Konstituering

 Årsmelding for 2008

 Rekneskap for 2008

 Revisormelding

 Retta emisjon mot Vanylven kommune, kjøp av 1000 aksjar pålydande kr 500,- med teikningskurs à kr 1000,-

 Endring av vedtekter §3, §4 og §5

 Val

 Orientering og drøfting om arbeidet framover.

Behandling i Samferdselsutvalet - 12.03.2008