Forslag til trasear frå Myklebust AS

Myklebust AS har hatt fleire liknande oppdrag. Sjå under på vedlegga for plassering.Dei har tenkt at der det er djupner over 20 m vi ein nytte lågbru. Sjå bilete! Elles vert der ei kort bru med seglingshøgde 12 meter. 

 


Møte med statens Vegvesen Distriktskontor 5. juni 2007