Behandling i Samferdselsutvalet - 12.03.2008

Oddbjørn Vatne sette fram eit utsettingsforslag:

"Saka blir utsett, men ein kjem tilbake i god tid før behandlinga av 2009-budsjettet."

Jakob Strand Sunnmørslista, Toril Røsand og Knut A. Oskarsson, Høgre, FrankSve Frp og Randi W. Frisvoll Krf sette fram eit forslag til vedtak i saka:

"Samferdselsutvalet ber fylkestinget arbeide inn i budsjettet 2009 og økonomiplan 2009 - 2013 løyvinga til nødvendig planarbeid som sikrar framdrift i arbeidet."

 

Røysting
Det vart først røysta over utsettingsforslaget frå O. Vatne som vart vraka. Utsettingsforslaget fekk 5 røyster.

 

Det vart deretter røysta alternativt mellom innstillinga frå vegadministrasjonen og forslaget frå J. Strand m/fleire. Forslaget frå J. Strand m/fleire vart vedteke med 7 mot 4 røyster.


Vedtak/tilråding frå Samferdselsutvalet - 12.03.2008

Samferdselsutvalet ber fylkestinget arbeide inn i budsjettet 2009 og økonomiplan 2009 - 2013 løyvinga til nødvendig planarbeid som sikrar framdrift i arbeidet.

Møte med Statens Vegvesen 25. oktober 2007